Carrer Les Valls, 10

08201, Sabadell - Barcelona

No disponible

LOGO ico 360K

Serveis Financers

360K Consultors

No té objectius marcats per endavant com sí que els té la banca tradicional

servicios financieros
El nostre objectiu, és el vostre
Som col·laboradors 100% externs, però sense cap mena de vinculació laboral. Per descomptat, donant sempre la llibertat d'elecció a l'empresari de comptar o no amb els nostres serveis financers a futur o, simplement, fent actuacions puntuals de gestió.

Auditoria del pool bancari

En primer lloc, analitzem i optimitzem els deutes existents amb la banca tradicional.

Gestió del crèdit

Apliquem criteris de racionalització sobre el palanquejament financer*, definint a cada moment el millor producte a utilitzar.

*(El palanquejament financer consisteix a utilitzar algun mecanisme (com deute) per augmentar la quantitat de diners que podem destinar a una inversió. És la relació entre capital propi i el realment utilitzat en una operació financera.)

Auditoria comptable

Verifiquem la comptabilitat de l'empresa per tal de comprovar si els comptes reflecteixen el patrimoni, la situació financera i els resultats obtinguts en un determinat exercici.

Anàlisi bancària

Fem èmfasi en les ràtios financeres de l'empresa per traçar-ne una estratègia d'optimització. D'aquesta manera s'obtenen així més probabilitats d'èxit a l'hora de cercar finançament aliè.

Línies de finançament

Seleccionem el millor producte, sigui bancari o extrabancari, en funció de la situació i la necessitat de cada empresa client.

Negociació amb entitats financeres

Busquem l'interlocutor adequat a cada moment per a cada tipus d'operació. Per aquesta raó, per a nosaltres la banca tradicional NOMÉS és un proveïdor més de serveis.

Visió financera externa

Aportació de la visió financera a les decisions estratègiques del dia a dia, en relació al finançament aliè que l'empresa necessita.

Acompanyament financer a gerència

La gerència d'una empresa i les qualitats de les persones que la dirigeixen són certament la base per al funcionament correcte del projecte empresarial. Però la clau està en les decisions i és en aquell moment, on 360K intervé per consolidar-les.

El nostre valor

Què ens fa tan especials?

“Treballar amb els millors partners i clients fa que ens esforcem cada dia més”

- Dani Colldeforns

“És un privilegi, però també una gran exigència, que ens fa créixer i aprendre cada dia més”

- Oriol Iglesias

Partners i clients

A continuació llistes diverses de les empreses amb què hem tingut el plaer de treballar

Ho sentim, acció no permesa