Carrer Les Valls, 10

08201, Sabadell - Barcelona

No disponible

Acompanyament Financer a Gerència

Confiança i feina ben feta
paisaje

Missió

Ayudarles es nuestro objetivo

360K no té objectius marcats per endavant, com sí que els sol tenir la banca tradicional. El nostre objectiu és el seu.

Ofrecemos la posibilidad de poder actuar como directores financieros de manera externalizada, reduciendo así los costes salariales de las empresas y velando por sus intereses financieros.

La nostra missió se sol centrar a actuar sobre aquestes àrees:

  •  Optimización de Pool Bancario.
  • Reducción de gastos financieros.
  • Optimización del riesgo bancario existente, eliminando productos no necesarios y definiendo cuáles son los más adecuados para cada empresa.
  • Introducción a la financiación alternativa.
  • Independencia de gestión.
  • Interlocución bancaria directa, preferentemente con oficinas especializadas en negocio para empresas.

TECNOLOGIA

Us portem els últims avenços en temes de finançament

CONNEXIONS

Créixer és qüestió d'envoltar-se de la gent correcta

SUPORT

Resolvemos sus problemas en todo momento

El nostre servei

Estem segurs que podem ocupar aquest buit que tota empresa té en algun moment

Complicitat

Ens fiquem a la pell, entenem la seva necessitat

Operacions

La transparència és fonamental en la confiança mútua

Registre

Totes les operacions estan registrades en un llibre de comptes

Ho sentim, acció no permesa