Carrer Les Valls, 10

08201, Sabadell - Barcelona

No disponible

EL CAMÍ MÉS CURT AL SEU FINANÇAMENT

Per què triar 360K ?

consultores

Col·laboració

Primer, perquè pretén professionalitzar l'àrea financera de pimes i autònoms, actuant com a conseller de gerència independent, sent un col·laborador 100% extern.

paseo

Independència

A més, el nostre objectiu estarà sempre alineat amb el dels nostres clients, fet que els garanteix una gestió de consultoria totalment independent.

Serveis de 360K

confianza

Confiança

Per què exposar-se al risc de negociar sol i en condicions d'asimetria informativa amb el “banc de confiança”?

expe

Experiència

Qui us assegura que us ofereixen el que vostè o la seva empresa realment necessiten per finançar-se?

A 360K posem a la vostra disposició el nostre equip i el nostre coneixement del sistema bancari, per acompanyar amb la màxima informació possible sobre el que pretén contractar per finançar la vostra empresa / activitat empresarial, sabent per endavant quins riscos / avantatges suposa contractar un producte o un altre

Finançament tradicional

Finançament Tradicional

A 360K us proporcionarem l'ajuda necessària per prendre la decisió més encertada a l'hora d'escollir un tipus de finançament o una altra.
L'objectiu principal sempre anirà encaminat a la reducció de costos, per això, el primer que farem serà auditar el pool bancari (deute vigent amb la banca).

Llegir més

Finançament alternatiu

Finançament alternatiu

Per què esperar llargs venciments per cobrar un pagaré si podeu descomptar en 24 hores?

Li oferim un servei àgil i ràpid per descomptar els seus efectes comercials.

Llegir més

Renting / Leasing

RÈNTING és un contracte mercantil bilateral pel qual una de les parts, la societat de rènting, s'obliga a cedir a una altra, l'arrendament, l'ús d'un bé durant un temps determinat, a canvi del pagament d'una renda periòdica.

El Leasing es defineix com a contracte mitjançant el qual, l'arrendador traspassa el dret a usar un bé a un arrendatari, a canvi del pagament de rendes d'arrendament durant un termini determinat, al final del qual l'arrendatari té l'opció de comprar el bé arrendat pagant un preu determinat, tornar-lo o renovar el contracte.

Llegir més

Acompanyament a gerència

Acompanyament a gerència

360K no té objectius marcats per endavant, com sí que els sol tenir la banca tradicional. El nostre objectiu és el seu.

Oferim la possibilitat de poder actuar com a directors financers de manera externalitzada, reduint així els costos salarials de les empreses, vetllant pels seus interessos financers.

Llegir més

Ho sentim, acció no permesa