Carrer Les Valls, 10

08201, Sabadell - Barcelona

No disponible

Búsqueda de

Finançament tradicional

calc

A 360Kapital

Us proporcionarem

L'ajuda necessària

per prendre la decisió més encertada a l'hora d'escollir un tipus de finançament o una altra.

L'objectiu principal

sempre anirà encaminat a la reducció de costos, per això, el primer que farem serà auditar el seu pool bancari (deute vigent amb la banca).

Quin tipus de productes puc obtenir?

Circulant

Us mostrem diversos exemples

Pòlissa de crèdit

Línia de descompte

Línia d'avals

(tècnics, econòmics i financers).

Línia de bestretes de factures

Factoring

(amb i sense recurs)

Confirming estàndard / Confirming pagament immediat

Línia de comerç internacional

(Créditos documentarios de exportación e importación).

Assegurances de Canvi

Préstecs

Hipoteques

Línies subvencionades

(ICO's,ICF's,BEI's, FEI's,ENISA, etc ...)

Refinançaments de deute bancari

Leasing (mobiliari i immobiliari)

Llarg Termini

Vols simular el cost de la teva operació?

Ho sentim, acció no permesa